Mesafeli Satış / Hizmet Sözleşmesi

Taraflar

İşbu sözleşme bir tarafta Dereboyu Cad. Maslak Mh. Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat: 15 D:55 (34398) Maslak – İSTANBUL I Türkiye adresinde yer alan, 2110681100  ticaret sicil numaralı, 02110681 1000 0011  mersis numaralı CONSPECTUS Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta e-öğrenme hizmeti https://akademya.tv/ sitesinden veya bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve bu başvurusunu https://akademya.tv/  adresindeki kayıt formunu doldurarak veren gerçek veya tüzel kişi arasındadır, (Bundan böyle “KULLANICI” olarak anılacaktır).Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Konusu

İş bu sözleşme Kullanıcının https://akademya.tv/ adresinde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda SATICI tarafından uyarlanmış e-Öğrenme kurslarının ya da satış hakları SATICI’da bulunan e-Öğrenme kurslarının her hangi bir veya bir kaçını, yine SATICI tarafından üretilmiş yazılımların ya da satış hakları SATICI’da bulunan yazılımların bir ya da birkaçının süreli ya da süresiz olarak kullanabilmesi için SATICI ’nın sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

E-Öğrenme kurslarının takip edilmesi; KULLANICI’nın talebi doğrultusunda takip etmek istediği kurslara katılım koşullarını düzenlemektedir.
Yazılımların kullanılma süreleri KULLANICI’nın seçtiği ürüne bağlıdır; Kullanıcının talebi doğrultusunda kullanmak istediği yazılımların kullanım koşullarını düzenlemektedir.

https://akademya.tv/ üzerinden sunulan tüm e-Öğrenme içeriklerinin yazılım geliştirme, pazarlama, dağıtım ve lisans hakları tamamen saklıdır. Yazılım dâhilinde tüm yönetim arayüzü ve diğer dosyaların kaynak kodları kapalı olup, geriye dönük çözme (decode/reverse engineering) işlemleri izin alınmadığı takdirde yasalara aykırıdır.

Sözleşmenin süresi

İş bu sözleşme kayıt işleminin internet ortamında SATICI tarafına gönderilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri baş sözleşmenin süresi 3 (üç) yıl boyunca devam eder. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 gün öncesine kadar sözleşmenin süresine ilişkin bir beyanda bulunmamışlarsa, sözleşme belirtilen tarihte sona erer.

Ücretlendirme

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret https://akademya.tv/ internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dâhildir.

SATICI’nın önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. KULLANICI iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

Tarafların hak ve sorumlulukları

SATICI’nın KULLANICI’ya verdiği, aktivasyon kodu, kontrol panel kullanıcı adı ve erişim şifresi güvenliğinden tamamen Kullanıcı sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden doğacak zararlardan SATICI sorumlu değildir. KULLANICI, söz konusu hizmetlerden yararlanırken SATICI tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, almış olduğu site bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere izin almadığı takdirde dağıtamaz, satamaz.

KULLANICI, https://akademya.tv/  sayfasında belirtmiş olduğu bilgilerin kullanımı için SATICI’ya izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, kendisine tahsis edilen uygulamalara erişimini kullanarak SATICI’nın diğer kullanıcılarına ve SATICI verilerine özel program ve dosyalarına izinsiz olarak ulaşmamayı, kullanmamayı, zarar vermemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, söz konusu hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, SATICI tarafından kendisine tahsis edilen alanda hazırlayacağı ve yayınlayacağı içeriklerden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa KULLANICI, kendisi katlanmayı beyan kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda SATICI’ye her hangi bir kusur atfedilemez.

SATICI KULLANICI ’nın kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta ile alınan veya gönderilen bilgi, resim yazı vs. den doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir. SATICI Kullanıcı ’nın her türlü verisini düzenli bir biçimde korumak ve yedeklemek için gerekenleri yapacaktır. Buna rağmen SATICI KULLANICI bilgisayarlarında oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Gerek site dosyalarını gerekse veritabanı dosyalarını yedeklemekle birinci derecede Kullanıcı yükümlüdür.

SATICI tüm yazılımlarında üçüncü şahıs ve/veya kurum sunucularına bilgi aktaran yazılım kodları bulunmadığını taahhüt eder.
SATICI, KULLANICI kullanımından, sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.
Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı SATICI yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte SATICI gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. KULLANICI işbu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Fesih ve tazminat hakları

KULLANICI iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, SATICI hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında;

KULLANICI; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin sona erme süresinden önce KULLANICI tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Tebligata esas, posta ve elektronik posta adresi
Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için KULLANICI’nın eğitime başvuru sırasında belirttiği, SATICI’nın ise https://akademya.tv/ iletisim adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

SATICI sözleşme süresi içinde KULLANICI’nın beyan ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap özeti gönderebilir. KULLANICI söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 7 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

SATICI kayıtlarının geçerliliği KULLANICI, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; SATICI’nın defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, SATICI’nın göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle KULLANICI’nın internet ortamında yaptığı ve SATICI’nın sunucularında depolanmış kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 199. Maddesi v.d. anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen  SATICI kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik

Kişisel bilgileriniz (ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta adresi, posta adresi, kredi kartı bilgileri, satın aldıklarınız vb.) kesinlikle başka kişi ve kuruluşlara verilmez ve sadece SATICI uygulamalarından en yüksek düzeyde yarar sağlamanız amacıyla kullanılır. Bilgileriniz SSL sertifikalı domain üzerinden yüksek güvenlikli veritabanında korunmaktadır.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. İstediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrılma durumlarında tüm bilgileriniz veritabanından silinir ve başka amaçlar için kullanılamaz.

Teslim koşulları

SATICI’nin elektronik ticaret aktivitesi tamamen yazılım ve içerik geliştirme ile ilgilidir. Söz konusu ürünlerin teslimi sadece İnternet üzerinden gerçekleştirilebilir. SATICI’nın faaliyet alanı içerisinde kitap, CD, elektronik eşya vb. fiziksel meta bulunmaz. Eğer bulunur ise bu SATICI tarafından Kullanıcı ‘ya bildirilir. İnternet üzerinden teslim edilen yazılım ve içeriklerin kullanımıyla ilgili olarak gerekli bilgiler (kullanıcı adı, şifre vb.) elektronik posta üzerinden müşteriye ulaştırılır, teknik destek vb. konularda yine elektronik posta ya da telefon ile hizmet verilir.

KULLANICInın Cayma Hakkı ve Ücret İade Koşulları

SATICI e-Öğrenimlerine katılımlarda cayma hakkının kullanılması ve ödenen ücretlerin iadesi hakkında,

Önceden belirli tarihlerde başlayan e-Öğrenim programlarında, eğitim tarihi başlamadan 30 gün içerisinde kullanıcılar cayma hakkını kullanarak ödedikleri bedelleri geri alabilir, fakat eğitim başladıktan sonra kullanıcıların dijital içeriklere haiz olma fiili durumu göz önüne alınarak, KULLANICI ödenen ücretten feragat ettiğini şimdiden kabul eder ve de geri ödenmeyecek olan bu katılım bedeli üzerinde bir hak talep etmeyeceğini beyan eder.
Eğitim başlama tarihi önceden belirli olmayan, sürekli katılıma açık olan eğitimler için ise, Kullanıcı ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde cayma hakkının kullanabilir, ödenen bedeller bu süre içerisinde geri ödenir.

Yetkili mahkeme ve icra daireleri

İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. Siparişin internet ortamında SATICI’ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). SATICI gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir, KULLANICI bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tüm hakları SATICI adına saklı olup yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya e- posta ile irtibata geçilebilir. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.

CONSPECTUS Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.