Bu modül grubumuzda;

1.Arama ve Kontrollere Giriş – Bombalı Eylemler

2.Yaya Kontrolleri

3.Araç Kontrolleri

4.Mekan, Malzeme, Gönderi Kontrolleri

eğitimleri bulunmaktadır.

Özel güvenliğin olayları olmadan önleme misyonu arama ve kontroller alanında tam bir uzmanlaşmayı zorunlu kılar.

En çağdaş donanımlar bile gerçekte yetersiz ve kusurludurlar. Kontrolü yapacak olan ekipman değil görevlinin kendisidir.  Meslek mensubunun kullanmakta olduğu donanımın yeteneklerinden daha çok zaaflarını çok iyi bilmesi ve onların yetersiz kalacağı noktadan itibaren destekleyici yöntemlerle kendisinin devreye girmesi gerekecektir.

Bu noktadaki eğitim boşlukları ise sıklıkla karşılaşıldığı üzere, ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Temel konular, yöntemlerden daha önemli olmak üzere, özel güvenliğin o kendine özgü mantığı (metodolojisi) ile birlikte işlenmek zorundadır. Takip edecek dersler ortak mantık ve güçlü bağlantıları nedeniyle bu temel altyapının önceden kurulmuş olmasını gerektirmekle kalmaz, onu yepyeni örnek ve yaklaşımlarla destekleyerek güçlendirir. Konuların kendi mantık örgüsü içinde ele alınmasıyla ayrıntıların akılda tutulması çok daha kolaylaşacak, bu yöntemle katılımcılara rutin ve acil durumlarda doğru kararlara hızlıca ulaşmayı sağlayacak zihinsel yeterlilik kazandırılacaktır.

Önleyici güvenliğin başka hiçbir meslekte olmayan “ilginç” bir özelliği vardır. Bu meslekte her gün işinizi yapmazsınız. Çünkü her gün olay olmaz. Belki yıllarca hatta meslek hayatınızı boyunca ciddi bir olay görmeksizin emekli olabilirsiniz.

Kuşkusuz, bu durum en çok istenecek sonuçtur fakat aynı olgunun çok olumsuz bazı mekanizmaları çalıştırmaya başlayacağını da görmek zorundayız. Bu konuda eğitilmemiş bir görevli, doğal olarak, meslek hayatının ilk bir iki ayı içinde olay beklentisini kaybedecek ve “RUTİNE” girecektir. Bunun anlamı hata payının, dolayısıyla da RİSKİN kat kat artmış olmasıdır.

Eğer ekibiniz bir olaya rutindeyken yakalanmışsa yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Yıllara yayılan bütün o gayretler, planlamalar, onca yatırım başından beri boşunadır.

Rutinle mücadelede eğitimin katkısı önceliklidir.

Rutine çok daha az giren, bundan kaçınamadığı zamanlarda otomatik olarak, kısa sürede kendisini toparlayan güvenlik görevlileri… Rutin nasıl kırılır? Görevliyi rutinden çıkarıp hazırlık safhasına sokan etkenler nelerdir? Motivasyon nasıl üst düzeyde tutulabilir? Olay anında verilecek tepki hangi unsurlara bağlıdır? Doğru ve hızlı tepki nasıl verilir? Şok ve panik ile nasıl mücadele edilebilir? Sisteminiz sizi gerçekten koruyor mu? Yaşanmış önek olaylar.

Nasıl ki, insanlar arası iletişimde ilk izlenimin ‘’belirleyici’’ hatta kalıcı olduğu bilinmekteyse, insanların kurumlar hakkındaki izlenimlerinin de karşılaştıkları ilk ve son görevliler üzerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Her iki noktada da kimler duruyor dersiniz?

Gerektiğinde kaba kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere karşılaşacakları olayların üzerine gitmeleri beklenti ve altyapısı ile eğitilen insanların yıllarca gerçek bir güvenlik sorunu ile karşılaşmaksızın “asıl işleri” olmak üzere halkla ilişkiler gibi hassas ve duyarlı bir alanın içine öylece bırakılmalarının sıkıntıları çok açıktır.

Karşı karşıya kaldığı “çift kişilik gerektiren” bu talepler karşısında güvenlik görevlisinin kendi alanına indirgenmiş etkili bir müşteri ilişkileri eğitimi ile donatılmaması düşünülemez.

Eğitimimiz konuyla ilgili geniş kapsam içinden güvenlik alanını ilgilendiren “karşılama – yönlendirme – sorun ve şikâyet yönetimi” işlevlerine odaklanmış, çarpıcı örneklerle zenginleştirilmiştir. Bu yönüyle benzersiz olan içeriği halen başka bir kaynakta bulabilmek mümkün değildir.

Katılımcıya kişiliğinden kaynaklanan ani tepkiler vermesinin kurum ve kendisi için ne denli tahrip edici sonuçlar doğurabileceği anlatıldıktan sonra zihinsel bir dönüşümden geçmesi gerekebileceği ve buna dair teknikler örneklerle işlenmiştir.

İyi iletişim kurabilmek bir çok büyük sorunu daha başlamadan (sıfır maliyet ile) önlemeyi mümkün kılabilecek iken olumsuz iletişimin hiç olmayacak olayları başlatması ve büyüterek içinden çıkılmaz noktalara taşıması da söz konusudur.

Abartmıyoruz! Kendi hayatımız… Başkalarının hayatı… İşimiz…

Kendilerini daha iyi tanıyan bireylerin başkaları ile etkin iletişim kurmaya başlamaları bireysel başarılarının ve kurumda toplam kalitenin yükselmesi sonucu doğuracaktır.

Kişisel gelişim, ondan veya şundan daha iyi olmak değil, dünden daha iyi olmaktır.

Özel güvenlik temel eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak önemle ele alınması gereken konulardan bir diğeri ‘’Beden Dili’’ disiplinidir.

Olayları ‘’olmadan önlemek’’ gibi ilk bakışta imkansız görünen bir misyonu üstlenen güvenlik görevlileri için beden dilini okumak ve onu kullanarak mesaj göndermek hayati önemdedir.

Kurumlarımızın girişlerinde kontrol noktaları kuruyor ve riskli materyali tespit etmeyi amaçlıyoruz.

Peki eylemcinin kendisi? Onu nasıl tanımlayabiliriz?

Beden Dili Kavramı ve Sözel Olmayan İletişim

İletişim ve Kişilerin Tanımlanmasındaki Rolü

Bilim Değil Disiplin

Eylemci için Neyi Arıyoruz?

Eylemci Şüpheli Belirtileri

Acemi ve Profesyonel Eylemci

Aktif Seçme ve Önlemler

Beden Dilinin Kullanılarak Mesaj Gönderilmesi

Uygulamalar

Oyunlar

Silah Bilinci – Profesyonellik – Emniyet Kuralları
Silahların Korunması ve Teslim alınması
Silahların Taşınması
MP5 Taşımak
Silah Bakımı
Yetkiler – Arama – Kimlik Sorma – Kimliğin Kontrolü
Yetkiler – İşyeri ve Konutlara Girme
Yetkiler – Emanete Alma
Yetkiler – Yakalama
Yetkiler – Zor Kullanma
Yetkiler – Silah Kullanma
Silahlı Çatışma
Silah Taşıyan kişiler için Şüpheli Belirtiler
Yaralı Eylemciye Müdahale
Emniyetli Tutuş ile Eylemcinin Silahını Almak
Olay Yeri Koruma
Kanıtların Korunması
Eşkâl Tarifi
Şüpheli Şahıs Belirtileri
Cop Kullanma Teknikleri
Kelepçe Kullanma Teknikleri
Şüpheli / Saldırgan Kişilerin Üst Araması
Örnek Olaylar – Rehin Alma, Silahlı Saldırı, İntihar Saldırısı

Kurum kaynaklarının bir sınırı vardır. Kısıtlı bir kaynağı mümkün olan en verimli şekilde kullanmak ezberlerle değil sadece metodoloji ile mümkündür.

Güvenlik yapılanmalarında rol alan (kurgulayan, projelendiren, temin ve inşa eden, yöneten, yürüten, denetleyen)

herkesin bilmesi gereken temel kavramları açıklayan bu eğitim, aynı nedenle, sadece Güvenlik Bölümü değil, İnsan Kaynakları, İnşaat Emlak, Satın Alma, İdari İşler gibi süreç dahilindeki tüm aktörlerin yararlanmaları gereken bir içeriktir.

Güvenlik yapılandırması gibi, birbirleri ile hiç görüşemeyecek, aynı ortamda bulunmayacak pek çok uzmanın ortaklaşa bir ekip çalışması içinde bulunmasını zorunlu kılan süreçler enderdir.

Onları bağlayan, ayrıntılar karşısında ortak düşündüren, aynı doğrunun etrafında irtibatlandıran tek unsur metodoloji yani yöntemdir.

Güvenlik sisteminin tesis edilmesi, ekipman yerleştirmenin ötesine geçen, insan, prosedür ve denetim ile birlikte işleyen, onları etkileyen ve onlardan etkilenen homojen bir bütündür. Bütünün diğer bileşenleri dikkate alınmaksızın, etkin bir sistem kurabilmek mümkün olabilir mi?

 

Bu Eğitimde…

Olayların olmadan önlenebilmesi gerçekten mümkün müdür ? Riskler nasıl belirlenir? Güvenlik için bütçeden ne kadar pay ayrılmalıdır ? Gerçekten işleyen bir sistem nasıl kurulabilir ? Nereye kadar ilerlemek, nerede durmak gerekir ? Doğru ekipman nasıl seçilir? Sisteminizin sizi gerçekten koruduğundan nasıl emin olabilirsiniz?

Metodolojiyi biliyorsanız artık elinizdeki projenin şartlarına en uygun çözümleri üretmek, hayata geçirerek etkinlikle sürdürmek ve gelişmelere uyarlamak konularında sorun yaşamayacaksınız demektir.

SEKTÖREL EĞİTİMLER

Finans sektörü kendine özgü ciddi riskler, buna uygun yapılanma, uygulamalar ve özel bir eğitim gerektirmektedir.

Bankacılık iş kolunda çalışan özel güvenlik mensupları için hazırlanan bu modülde banka merkez bina ve bağlı birimleri, şube güvenliği ve kıymet nakli (zırhlı taşıma) konuları ülke tecrübesine uygun konu ve örnekler eşliğinde tüm ayrıntılarıyla işlenmektedir.

Şube – (Rutin)

 

Yetkiler – Temel Sorumluluklar –

Görevler

Sürekli Gelişim

İdari Yapılanma

Bedeni Yeterlilik

Caydırıcılık

Erken Teşhis

Minimum Zarar

Yalnız görev yapmak

Disiplin

Kıyafet

Göreve Gelmeme – Terk etme

Güvenlikle İlgili Olmayan Görevler

Görev Alanı

Hassas noktalar

Standart Donanım

Silah

(Teslim – Kontrol –

Taşıma – Bakım)

Açılış kontrolleri

(Dış ve İç) Şubenin Açılması

Arıza ve Noksanlar

Raporlar – Kayıtlar – Formlar

Anahtarlar ve Kullandırılması –

Yenilenmesi

 

 

Acil İrtibatlar

Duruş Noktaları,

Pozisyonları, Görünüm

Girişlerin, Geçişlerin

ve Alternatiflerinin Kontrolü

Kurum ve Personel Araçları

Diğer Araçlar

Müşteri İlişkileri – İletişim

Ziyaretçiler

Personel İlişkileri – İletişim

Yüklenici (Taşeron)

İlişkileri – İletişim – Gözetim

Posta / Kargo /

Malzeme Uygulamaları

Tadilat / Onarımlar

Haberleşme

Bilgi Güvenliği /

İstihbarata Karşı Koyma / Gizlilik

Gün içi kontroller – Devriye

Şube Çalışanlarına

Güvenlik Eğitimleri – Uyarılar

Şube Personelinin Uygunsuz

Davranışları

Kapanış Kontrolleri – Şubenin

Kapatılması

Şube – (Acil Durum)

 

Silahlı soygun

(Amatör – Profesyonel)

Öncesi – Sırası – Sonrası

Rehin Alma

Toplumsal Hareketler

Yangın

Doğal Afet

Patlama (İçeride – Dışarıda)

Silahlı Eylem – Ateş Edilmesi

Tahliye

Çevre Olayları

Sahipsiz Nesneler

Buluntular

İntihar Saldırıları

İlkyardım

Müşteri Sağlık Sorunları

Müşteriye Karşı Suçlar

Müşterinin yol açtığı hasarlar

Zor Müşteri

ATM Güvenliği

ATM Dolandırıcılıkları

ATM Sorunları

Şüpheli Cisim

Şüpheli Kişi

 

 

Şüpheli Araç

Şüpheli Durum

Şüpheli Gönderi

İhbarlar / Sessiz Arama

Vandalizm

Etkisiz Kılma

Kimlik Kontrolü

Kişi Araması

Olay Sonrası Yapılacaklar

Olay Yeri Koruma

Emniyet Güçleri ile İş Birliği

Medya ile İlişkiler

Kıymet Nakli – (Rutin ve Acil)

 

Donanım Tanıma ve Kullanma

Konu ile İlgili Teknolojiler

İzleme teknolojileri

Savunma teknolojileri

Nakil Ekibi ve Görevleri

Takım Çalışması

Donanım Pozisyonları

Operasyonel Atış Pozisyonları

Aracın Göreve Hazırlanması

Görev Öncesi Teknik

ve Prosedürel Kontroller

Güvenli Rota Belirleme

Steril Bölge ve Temiz

Bölge Kavramları

İstihbarata Karşı Koyma,

Profiling Yöntemleri,

Şüpheli Belirtiler, Eşkâl Tanımlama

Zırhlının MVZ ye yanaşması

Havuzda veya açıkta yüklemeler

Mesafeli yaya yüklemeler

Zırhlı ve Zırhsız Alternatif

Kıymet Nakli Yöntemleri

Yaya Olarak Alternatif

Kıymet Nakli Yöntemleri

Yaya transferde

personel pozisyonları

 

 

Yaya transferlerde

donanım pozisyonları

Kıymetin yaya transferi

sırasında personellerin

rutin ve acil durum pozisyonları

Kıymet çantasının taşınması

Ara yüklemeler (Şube)

Toplu taşıma aracı ile intikaller

Silahsız personelin zırhsız

özel araçtaki hareketleri

Psikolojik açıdan güvenli sürüş

Doğru Sürüş Pozisyonları

Dikkat ve Konsantrasyon

Sürüş Fiziği

Bariyerden Kurtulma

Seyir Halinde Şüphe Giderme

Baskı Altında Tespit ve Muhafaza

Kelepçeleme teknikleri

Birden fazla saldırganı alıkoyma

Yerde arama

Duvarda arama

Kaza yapan zırhlı araca

giriş teknikleri

Modus operandi

(Ülke Tecrübeleri)

Olası Soygun Yöntemleri

ve Alınabilecek Önlemler

230 slayt ve 3 saat süreli temel eğitim işe alınan her çalışan için kendi kendine işleyen hızlı, ekonomik, bürokrasi yaratmayan, sorunsuz oryantasyon sağlayacak.

İçerik

Müşteri ve çalışanların yol açtığı kayıplarda kullanılan yöntemler.

Psiko-sosyal temeller ve besleyen ortak kültür ile mücadele.

Önleyici uygulamalar ve elektronik sistemler.

Önlemleri etkisiz kılan karşı yöntemler ve başa çıkma yolları.

Akıllı teknolojiler.

Yasalar.

Örnek olaylar.

Farklı işkolları ve departmanlar için özelleştirme imkânı

Eğitimimiz konunun niteliği itibariyle;

– Yöneticiler – Güvenlik çalışanları – Personel İçin özelleştirilmiş içeriklerle birbirlerinden ayrı sunulmaktadır.

Doyurucu içerik gelecek talepler doğrultusunda metin ve görseller bazında, ortak çalışma ile markanıza özelleştirilerek kurumsal kimliğinizi güçlendirecektir. Mağazacılığa dair farklı iş kolları için 3 boyutlu çekim platolarımız şimdiden hazır.

Site ana sayfası kurumsal kimliğiniz ile yeniden tasarlanabilir.

Yangın organizasyonunda yer alan ekipler ve düz personel için karma yapıda sunulan yangın eğitimi içerikleri bu yönüyle bir grup için odaklanmayı güçleştiren pek çok ayrıntı barındırırken diğer grup için yetersiz kalabilmektedir. Akademya yaklaşımında eğitimin bu iki kesim için tamamen ayrıştırılması ihtiyacına inanıyoruz. Her iki grubu kapsayan ilk aşamada temel yangın bilgisi çerçevesinde genel farkındalık ve bilinçlendirme amaçlanmalı, ekip mensuplarının katılacağı ikinci aşamada ise ayrıntılara girilmelidir.

Bu eğitimi alan personel, en çok arzulanan sonuç olduğu üzere, yangın öncesi – sırası ve sonrasında kendisinden beklenen rolü tereddütsüz, organize bir disiplin ile yerine getirecek, özellikle önlemler konusunda yüksek hassasiyet gösterecektir.

Teknik bilgilendirmeden kaçındığımız içeriğin yapılandırılmasında belli oranda hikayeleştirme tekniği kullanılmış, aktarılacak bilgiler ilginç, çarpıcı, sık sık da ezber bozucu anekdotları çevresinde bilinçli olarak odaklanarak ortaya her aşamasında ilgiyle takip edilen, akılda kalıcılığı güçlü bir müfredat ve sunum konulmuştur.

Uzun ön çalışma sürecinde çok miktarda kaynak yayın titizlikle taranarak, katılımcının aklında yanıtsız soru bırakmamayı hedefleyen eksiksiz bir içerik oluşturulmuştur. Tüm sahneler konularıyla doğrudan ilgili özel üretilmiş görsellerle desteklenerek kolayca takip edilen, ayrıntıları akılda kalıcı, güçlü bir eğitim modülü yapılandırılmıştır.

Depremin dehşet içerebilen boyutunu göstermekten bilinçli olarak kaçınılmıştır. Bunun çaresizlik hissi ve psikolojik bir geri tepme uyandırdığını biliyoruz. Asla karamsarlık aşılamayan, aksine çok basit ve pratik yöntemlerle bu afete karşı güvenlik seviyesinin ne derece artırılabileceği konusunda katılımcıyı ikna ederek harekete geçirmek üzere güçlü bir çaba isteği telkin eden metinler ve bu hedefe yardımcı olacak pastel renklendirme tercih edilmiştir.

Deprem modülümüz ihtiyaç duyduğumuz toplumsal bilinçlenmeyi

ÖNCESİ – SIRASI – SONRASI

bölümlerinden oluşan basit yapı ve anlatımıyla her kesimden insana ulaşarak en üst düzeyde sağlama iddiasındadır.